Zapraszamy na konferencję naukowo-praktyczną pt. "Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki"

Dodana: 13 wrzesień 2017 14:20

Szanowni Państwo,

w dniu 20 września b.r. (środa) Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej organizuje konferencję naukowo-praktyczną pod tytułem „Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki”. Konferencja będzie poświęcona tradycyjnemu budownictwu wiejskiemu wsi podlaskiej, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia elementów krajobrazu kulturowego dla rozwoju gospodarczego regionu oraz problematyki ochrony i konserwacji budynków drewnianych ze wskazaniem na dobre praktyki w tym zakresie. Organizatorzy liczą, że spotkanie będzie stanowić płaszczyznę wymiany doświadczeń między ekspertami zajmującymi się ochroną wiejskiego krajobrazu kulturowego, a mieszkańcami i użytkownikami drewnianego budownictwa.

Konferencja jest organizowana we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi
 i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Starostwem Powiatowym w Białymstoku oraz Knyszyńskim Ośrodkiem Kultury.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Miejsce konferencji: restauracja „Folwark Nadawki”, u. Nadawki 23, 16-010 Wasilków

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o potwierdzanie uczestnictwa do 17.09. 2017 r. poprzez wypełnienie poniższego formularzu i przesłanie go na adres: etnografia@skansen.bialystok.pl

 

 

 

Program konferencji
„Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki”
Wasilków, 20 września 2017r.

 

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników

9.30 Otwarcie obrad

9.45  dr hab. arch. Jarosław Szewczyk (Politechnika Białostocka), Ochrona drewnianego budownictwa na Białostocczyźnie: prywatne skanseny, prywatni stolarze, rola NGO
i inicjatywy planowane na przyszłość

10.00 mgr inż. arch. Andrzej Nowakowski (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Białymstoku), Architektura drewniana

10.15 mgr Iwona Górska (Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy
w Białymstoku), Dobre praktyki – w poszukiwaniu złotego środka

10.30 – 11.00  Przerwa kawowa

11.00 dr Artur Konopacki (Uniwersytet w Białymstoku), Meczety na Podlasiu. Historia
i współczesność

11.15 mgr Edwin A. Wilbik (Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu), DiZO- współczesne narzędzie do ochrony zabytków architektury drewnianej

11.30 dr Artur Gaweł (Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej), Ochrona budownictwa drewnianego w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej

11.45 – 12.00 Dyskusja

12.00 – 13.00 Przerwa obiadowa

13.00 mgr Jadwiga Konopko (Knyszyński Ośrodek Kultury), Historyczna wizytówka Knyszyna

13.15 mgr Magdalena Stopa, Podwaliny. Drewniane domy na Podlasiu i ich mieszkańcy

13.30 mgr Maria Markiewicz (Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast
w Tykocinie), Renowacja zabytkowego domu mieszczańskiego przy placu Czarneckiego 10
w Tykocinie jako działanie na rzecz zachowania architektury drewnianej i podniesienia jej wartości w przestrzeni społecznej

13.45 Tamara Leszczyńska, Ochrona krajobrazu kulturowego gminy Narew

14.00 – 14.30 Dyskusja. Podsumowanie konferencji

 

 


Załącznik:

Zgłoszenie do udziału w konferencji naukowo załącznik komunikat 2.docx