Informacja dla Geodetów

Dodana: 8 styczeń 2020 12:37

W związku z likwidacją PODGIK w Białymstoku z dniem 31.12.2019 wszystkie opłaty (również z lat poprzednich) z tytułu udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego i wydawania wypisów i wyrysów należy dokonywać na nowe konto Starostwa Powiatowego w Białymstoku

48 1020 1332 0000 1602 1206 5837