Kasa Starostwa

Dodana: 12 maj 2017 14:27

Kasa Starostwa

CZYNNA W GODZINACH

PONIEDZIAŁEK 8:00 – 15:45

WTOREK - PIĄTEK 8:00 – 15:00

Przerwa w kasie godz. 11:30-11:45

PRZYPOMNIENIE

      Starostwo Powiatowe w Białymstoku przypomina, iż opłatę roczną
z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należy uiszczać w terminie
do dnia 31 marca każdego roku, bez odrębnego wezwania,
na rachunek bankowy:

1. Nr 69 1020 1332 0000 1102 0385 2423 PKO Bank Polski
  ( grunty Skarbu Państwa )

2. Nr 44 1020 1332 0000 1102 0609 3282 PKO Bank Polski
  ( grunty Powiatu Białostockiego )

lub

w KASIE Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsucza 2
w godzinach:
- poniedziałek godz. 8:00 – 15:45

- wtorek – piątek godz. 8:00 – 15:00

- przerwa w KASIE godz. 11:30 – 11:45

Białystok, 2017-04-03