Rekrutacja do szkół prowadzonych przez Powiat Białostocki

Dodana: 13 kwiecień 2018 08:34

Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach

Informacje

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy:

 • R.3.Prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
 • M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Kontakt

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy

tel. 85 715 22 21, e-mail: ckplapy@wp.pl

ckplapy.pl


I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach

Informacje

22.03.2018r. Spotkanie rekrutacyjne I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach z uczniami szkół gimnazjalnych.

 

Liceum Ogólnokształcące oferuję naukę w klasach o profilach:

 • Administracyjno-Prawniczy
 • Politechniczny
 • Logistyczny
 • Biotechnologiczny

Kontakt

ul. Bohaterów Westerplatte 10, 18-100 Łapy 
tel. 85 715 27 02 e-mail: lolapy@lo-lapy.org

lo-lapy.superszkolna.pl


Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

Informacje

13.04 Konferencja pt. „Przyszłość edukacji szansą rozwoju Gminy Łapy”. Konferencja została zorganizowana przez Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach we współpracy z Burmistrzem Łap.

II Liceum Ogólnokształcące:

 • bezpieczeństwo powszechne i służby mundurowe

Technikum:

 • Technik mechanik
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik budownictwa
 • Technik hotelarstwa
 • Technik informatyk
 • Technik elektryk

Szkoła Branżowa I Stopnia:

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Szkoła Policealna dla Dorosłych:

 • Opiekun w domu pomocy społecznej

Kontakt

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 68, 18-100 Łapy 
tel. 85 715 28 21 e-mail: sekretariat@fajnaszkola.net

fajnaszkola.pl


Zespół Szkół w Michałowie

Informacje

Liceum Ogólnokształcące:

 • klasa mundurowa

Szkoła branżowa I Stopnia:

 • mechanik pojazdów samochodowych

Szkoła Policealna dla Dorosłych:

 • technik informatyk

Kwalifikacyjny kurs zawodowy:

 • R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Kontakt

ul. Sienkiewicza 5, 16-050 Michałowo 
tel. 85 718 90 37 e-mail: zespmich@gmail.com

zsmichalowo.pl


Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej

Informacje

Technikum:

 • Technik informatyk

Liceum ogólnokształcące:

 • Język Angielski
 • Matematyka
 • Geografia
 • Informatyka

Kontakt

ul. Sienkiewicza 7, 16-020 Czarna Białostocka

tel. 85 710 10 72 e-mail: liceum@liceum.net

liceum.net