Z dniem 1.01.2021r. powrócił termin 30 dni

Dodana: 5 styczeń 2021 15:13

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.01.2021r. powrócił termin 30 dni na:

- zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z zagranicy (teren UE),

- zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu

Jednocześnie informujemy, że do pojazdów nabytych/zbytych oraz sprowadzonych z zagranicy do 31.12.2020r. obowiązuje termin 180 dni na dokonanie powyższych czynności. Zachowanie terminów pozwoli uniknąć kar pieniężnych.

W związku z pandemią informujemy, że zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu można dokonać bez konieczności wizyty w Urzędzie, pocztą tradycyjną, poprzez platformę ePUAP (wymagany podpis kwalifikowany lub profil zaufany).