Samodzielne stanowisko ds. audytu i kontroli wewnętrznej

Dodana: 25 lipiec 2016 09:14

Robert Dąbrowski - Audytor wewnętrzny

Krzysztof Żukowski - Stanowisko do spraw kontroli finansów

II piętro, pok. 211, tel. 85 740-39-62

Zadania stanowiska

1. Prowadzenie audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w powiatowych jednostkach organizacyjnych zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

2. Prowadzenie innych zadań kontrolnych.

3. Sprawdzanie wykonywania zaleceń pokontrolnych