Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji

Dodana: 25 lipiec 2016 08:48

W związku ze zmianą wzoru kart informacyjnych - od dnia 1 lutego 2013 r. publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających dane o środowisku i jego ochronie prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku funcjonuje podzielony na dwie dostępne bazy danych.

Karty wprowadzone do dnia 1 lutego 2013 r. znajdują się w wykazie:

http://wykaz.powiatbialostocki.pl

Karty wprowadzane od dnia 1 lutego 2013 r. znajdują się w wykazie:

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Starostwo+Powiatowe+w+Bia%C5%82ymstoku

W związku z faktem, iż do „nowego” wykazu kart wprowadzanych po dniu 01.02.2013 r. mogą być także wprowadzane dane dotyczące dokumentów wytworzonych przed dniem 01.02.2013 r. (ze względu na migrację danych) – wyszukiwanie potrzebnych danych należy przeprowadzić w dwóch bazach danych.

Dyrektor Wydziału :

Monika Ratyńska

III piętro, pok. 309, tel. 85 740 39 59

Zastępca Dyrektora Wydziału :

Kornel Rosiak

III piętro, pok. 308, tel. 85 740 39 03

Referat Ochrony Środowiska :

Rolnictwo, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu do amatorskiego połowu ryb

III piętro, pok. 306, tel. 85 740 39 74

Wycinka drzew, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem

III piętro, pok. 306, tel. 85 740 39 74

Stanowisko d/s geologii

III piętro, pok. 306, tel. 85 740 39 74

Gospodarka wodna,

III piętro, pokój 307, tel. 85 740 39 78

Leśnictwo, łowiectwo, ochrona przyrody

III piętro, pok. 307, tel. 85 740 39 78

Gospodarka odpadami, edukacja ekologiczna, promocja

III piętro, pokój 308, tel.  85 740 39 03

Turystyka

III piętro, pok 309 tel. 85 740 39 96