Samodzielne stanowisko Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Dodana: 17 maj 2017 12:03

Marek Falkowski
I piętro, pokój 123, tel. 85 740-39-97

Zadania stanowiska

1.    Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

1)    sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdań dla administratora danych,
2)    nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji   opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
3)    zapewnienie zapoznawania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

2.    Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych (z określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych wyjątkami).

3.    Bieżąca współpraca z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

4.    Wspieranie Starosty w realizacji zadań Administratora danych.