Samodzielne stanowisko ds. bhp i p.poż

Dodana: 17 maj 2017 11:57

Maciej Sańczyk
-1 piętro, pokój 45, tel. 85 740-39-92

Zadania stanowiska

1.    Prowadzenie wstępnych szkoleń z zakresu bhp i p.poż.
2.    Prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy, w drodze do pracy i z pracy.
3.    Planowanie i prowadzenie kontroli zewnętrznej i instruktażu jednostek organizacyjnych
w zakresie spraw bhp i p.poż.
4.    Zapewnienie niezbędnych instrukcji bhp i p.poż. oraz programów do szkoleń wstępnych
i stanowiskowych bhp.