Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

Dodana: 25 lipiec 2016 09:07

STRUKTURA  WYDZIAŁU, ZADANIA  I  PRACOWNICY

Dyrektor Wydziału: Maria Marciszewska
Sprawy z zakresu edukacji publicznej

III p., pokój  312,  tel. 85 740-39-87

Sprawy z zakresu edukacji publicznej
III p., pokój 304, tel. 85 740-39-68

Realizacja projektów
III p., pokój 304, tel. 85 740-39-68

Sprawy edukacji i organizacyjne

Sprawy z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu,
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
III p., pokój 310, tel. 85 740-39-81

Sprawy obywatelskie
I p., pokój 122,  tel.  85 740-39-28

Sprawy z zakresu ochrony i promocji zdrowia
III p., pokój  310,  tel. 85 740-39-81

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Sprawy z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
II p., pokój  207,  tel. 85 740-39-67

Kancelaria tajna oraz sprawy z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
II p., pokój  207,  tel. 85 740-39-67

Do zadań Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego należy, m.in. prowadzenie spraw z zakresu:

- edukacji publicznej,
- kultury,
- kultury fizycznej i sportu,
- ochrony i promocji zdrowia,
- ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- spraw wojskowych i obrony cywilnej,
- bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- obsługi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- Biuro Rzeczy znalezionych,
- spraw obywatelskich, w tym m.in.:
·         prowadzenie zadań związanych z nieodpłatną pomoca prawną oraz edukacją prawną,
·         wydawanie zakazu przeprowadzania imprez masowych na terenie powiatu lub jego części,
·         wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,
·         ewidencja i nadzór prawny nad działalnością fundacji, stowarzyszeń oraz uczniowskich klubów sportowych,
·         prowadzenie biura rzeczy znalezionych na terenie powiatu białostockiego,
·         poświadczenie pisemnego składania woli osoby nie mogącej czytać,
·         przyjmowanie ostatniej woli spadkodawcy (testament),
·         aktywizacja repatriantów,
·         realizacja zadań dotyczących kombatantów i niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Szczegółowy  wykaz  zadań  realizowanych  przez  Wydział  Spraw  Społecznych i Zarządzania Kryzysowego określa  Regulamin  Organizacyjny  Starostwa  Powiatowego  w  Białymstoku.